Notowania metali nieżelaznych
na Londyńskiej Giełdzie Metali (LME):
Metale USD/Tona Data
Aluminium 2022,00 2018/03/26
Miedź 6500,00 2018/03/26
Cynk   3254,50 2018/03/26
Cyna  20950,00 2018/03/26
Nikiel 12845,00 2018/03/26
Ołów   2366,50 2018/03/26
Powyższe notowania nie są cenami sprzedaży - mają zastosowanie jedynie dla ustalenia wartości tzw. benchmark'ów.